Bonsaje

V naší nabídce naleznete mnoho interiérových bonsají odlišných nejen základním druhem, ale také rozmanitostí tvarů, velikostí a stářím. Jelikož mnohé bonsaje jsou uměleckým dílem a jejich vlastnictví je investiční záležitostí, realizujeme dodávky bonsají výhradně po podrobné konzultaci se zákazníkem, abychom vybrali takový exemplář, který bude vyhovovat přáním zákazníka a současně budou v jeho prostorách pro vybranou bonsaj vhodné podmínky pro pěstování.

O bonsajích

„Pěstování miniaturních dřevin v miskách má dlouholetou tradici. Již před více než dvěma tisíci lety se v Číně používaly k výzdobě interiérů zakrslé dřeviny pěstované v mělkých nádobách. Japonští pěstitelé vtiskli této zálibě pravidla, v průběhu staletí vytvořili různé techniky, propracovali technologii ošetřování a nechali vzniknout odvětví umění, které nemá obdoby. Dnes má zejména v Japonsku stejnou prestiž jako sochařství nebo malířství. Miniaturní strom v misce je uměleckým dílem, navíc živým a stále se měnícím.

Bonsaj – volně přeloženo – znamená strom v míse. Samotná rostlina rostoucí v záhonu nebo na skalce, byť upravovaná, ještě není bonsají. Teprve ve vhodné nádobě (v misce, skořepině, na plochém kameni) se tento stromek stává po určité době pěstování a úprav bonsají. Teprve dlouholetým pěstováním, kdy je rostlině vtisknut určitý tvar, forma a vzhled, můžeme mluvit o bonsaji.

V Evropě a západních zemích je tato tradice ještě poměrně mladá, vždyť první bonsaje dovezené z Japonska a Číny se zde objevily až koncem 19. století. Přesto toto umění zaznamenalo velký rozmach, jak v Americe, tak po celé Evropě.“

Bonsaj – Petr Škvor

„Bonsaje jsou, společně s krajinkami na míse a ikebanou, osobitým plodem východoasijského chápání světa a současně i příspěvkem k umění života, spočívajícím v radosti z prostých věcí, ve vychutnávání kouzla zdánlivě všedních okamžiků. Jsou i cestou k odhalování nových podob krásy, jejichž lakonický výraz je nápovědí hlubšího obsahu a podnětem k rozvíjení fantazie, překonávající hranice konvencemi úzce vymezeného prostoru myšlení. Zdrojem inspirace je tu příroda ve své nekonečné proměnlivosti, v bohatství barev, tvarů a nálad od nádhery jara a léta až po tesknotu podzimu a zimy.

Tvorba bonsají, miniaturních stromů v miskách, je specifickým zahradním žánrem. Propojuje pěstitelské postupy s výtvarnými, podobně jako je tomu u scenerických zahrad. Na rozdíl od nich se tu však vidění světa a bohatý emocionální obsah promítají do nepatrného prostoru keramické misky. Takový stromek, jenž je často výsledkem práce a tvůrčího úsilí několika generací, je stejně esteticky působivý jako vznikající malířské nebo sochařské dílo. Divák před ním zůstane bezděky obdivně stát, aniž si často v prvním okamžiku uvědomí, z jakého vlastně důvodu.

V liniích bonsaje, v jejích tvarech i v barevném ladění najdeme mnohé z toho, co nás napadá, přemýšlíme-li o životě, zrodu a zániku. Je tu v jakoby náhlém a nečekaném zastavení postižena krása, která nás už tolikrát zaujala a tolikrát nám v přírodě při pohledu na strom, dotýkající se oblohy nebo vyvstávající z mlhy, opět unikla.“

Podivuhodný svět bonsají – Věra Hrdličková, Petr Herynek, Zdeněk Thoma